Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR, a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 

Jako návštěvník mého webu, můj zákazník, či odběratel novinek mi svěřujete své osobní údaje. Pečuji o ně s náležitým respektem a je pro mě důležité, abyste o tom měli všechny potřebné informace. Seznamte se, prosím, se způsobem, jak zpracovávám vaše osobní údaje a jaká máte práva s tím související (v souladu s čl. 13 GDPR a následujícími).

Kdo je správce vašich osobních údajů?

Spravovat vaše osobní údaje budu na webu www.michaelaehrenbergerova.cz. Určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Vybírám případné další zpracovatele, kteří mi budou se zpracováním pomáhat, a na něž se rovněž vztahují níže uvedené podmínky. 

Ing. Michaela Ehrenbergerová, Lysinská 1847/34, Praha 4, 143 00, IČ: 87147378

E‑mail: mi******************@gm***.com

Facebook: 

Osobní — https://www.facebook.com/michaela.ehrenbergerova.1/

Business Page — https://www.facebook.com/ehrenbergerovamichaela

Kontaktní údaje:

Budete-li se na mě chtít v průběhu zpracování dat obrátit, kontaktujte mě prosím na tel. čísle +420 777 576 550 nebo na e‑mailu mi******************@gm***.com.

Prohlášení správce osobních údajů:

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

   

   • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

   • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, 

   • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákon o ochraně osobních údajů a GDPR. 

  Rozsah osobních údajů a účely zpracování:

  Zpracovávám vaše osobní údaje pro následující účely:

    

    • poskytování služeb, plnění smluvního závazku
     Vaše osobní údaje v rozsahu: e‑mail, jméno, příjmení, telefonní číslo potřebuji k tomu, abych mohla zpracovat vaše objednávky individuálních sezení, workshopů nebo online kurzů a kontaktovat vás ohledně termínů sezení, informovat vás o podrobnostech týkajících se workshopů, zaslat vám přístupy k online kurzu atd. 

    • plnění zákonných povinností (zejména fakturace)
     Jste-li mými zákazníky, eviduji vaše osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, číslo účtu a IČ), abych vyhověla zákonné povinnosti a mohla vám vystavovat faktury. 

    • marketingové účely – zasílání newsletterů
     Vaše osobní údaje (jméno, příjmení a e‑mail), pohlaví, informace o tom, na co klikáte v e‑mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám to proto, že důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Nejste-li mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od jeho udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat kliknutím na odhlašovací odkaz v každém zaslaném e‑mailu. 

    • fotografická dokumentace – živé akce např. workshopy nebo semináře
     Fotografie jsou zpracovávány pro marketingové účely (propagace akcí na webu, sociálních sítí apod.). Fotografie zpravidla zachycují více osob a tyto osoby nejsou nijak identifikovány – k fotografiím nejsou přiřazena jména osob. 

   Cookies

   Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako oprávněný zájem správce, neboť věřím, že vám díky tomu nabídnu ještě lepší služby.

   Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

   Zabezpečení a ochrana osobních údajů

   Chráním osobní údaje v maximální možné míře, nakládám s nimi s veškerou péčí a zodpovědně v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Přijala jsem a udržuji vhodná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

   Zpřístupnění osobních údajů třetím osobám

   Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, zpřístupňuji výhradně svým spolupracovníkům. Pro zajištění zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zprostředkovatelů, kteří se na dané zpracování specializují. Jedná se o poskytovatele následujících platforem:

   MailerLite

   Facebook 

   Instagram 

   Google 

   Fakturoid 

   Rozhodnu-li se v budoucnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování, budu vždy při jejich výběru klást velký důraz na kvalitu zpracování a zabezpečení dat ze strany poskytovatele. 

   Jiným subjektům umožním přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

   Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

   Předávání dat mimo Evropskou unii

   Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

   Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

   V souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit svá práva. V takovém případě mě prosím kontaktujte prostřednictvím e‑mailu: mi******************@gm***.com

     

     • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. 

     • Máte právo na přístup ke svým osobním údajům – můžete mě kdykoliv vyzvat a já vám doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. 

     • Máte právo na změnu či doplnění vašich osobních údajů,domníváte-li se, že jsou nepřesné, neaktuální nebo neúplné.

     • Máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech. Můžete omezit rozsah zpracovávaných osobních údajů nebo účelů jejich zpracování (např. odhlášením ze zasílání newsletteru omezíte účel zpracování údajů pro zasílání obchodních sdělení). 

     • Máte právo na přenositelnost – v případě, že chcete své osobní údaje přenést k jinému správci, můžete získat své osobní údaje ve strojově čitelném formátu.

     • Máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech. 

     • Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, domníváte-li se, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem. V takovém případě budu moc ráda, obrátíte-li se nejprve na mě, abych mohla případné pochybení napravit. 

    Osobní údaje mohou být ověřovány nebo získávány i z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, registry propojené přes aplikaci ARES Ministerstva financí).

    Osobní údaje jsou zpracovávány dle zákonných požadavků po dobu 10 let od vyřízení poslední objednávky.

    Po uplynutí doby uchování osobních údajů budou tyto údaje vymazány.

    Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

    Jste-li můj zákazník, na základě oprávněného zájmu vám zasílám e‑maily s nabídkou svých služeb či produktů, s aktualitami, zajímavostmi a dalšími informacemi z oboru. Nejste-li můj zákazník, posílám vám je na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e‑mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e‑mailu. 

    Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 1. 2021.