Slow and Flow — Moje cesta životem k terapii

Jsem Michaela, vaše budoucí terapeutka, lektorkaprůvodkyně na cestě k harmonii vašeho života.

Přestože jsem se už od dětství toužila věnovat psychologii a pedagogice, tak se mi podařilo v roce 2002 odpromovat v oboru Systémové inženýrství a informatika. 🙂

Každopádně téměř celý svůj život jsem se právě psychologii, pedagogicevzdělávání dětídospělých věnovala. Od roku 2006 jsem působila jako lektorka kurzů a seminářů pro děti i rodiče — zaměřujících se zejména na psychologii a výchovu dětí, emoční inteligenci, Montessori pedagogiku a další.

Toto mé období jsem završila v roce 2011, kdy jsem (pro své dva tehdy malé syny ;-)) založila Montessori školku a miniškolku Jonáš v Praze, díky které jsem veškeré své dosavadní teoretické poznatky o psychologii a pedagogice začala žít i každý den v praxi. Inspirativní prostředí, které jsem vytvořila a kterým jsem se obklopila, mě zcela pohltilo a dalo mi obrovský rozhled a zkušenosti.

Zároveň mi ale “umožnilo” prožít si po pár letech i opačnou stranu této mince a zjistit, jak snadné je vyhořet, propadnout stresu, perfekcionismu, pocitu nespokojenostizahlcenosti. Že dělat tak náročnou práci pouze srdcem nemusí vždy stačit a jak je v tomto prostředí důležitý balanc — umění držet svou energii a “neutuchající” nadšení na uzdě

Naše tělo je perfektně vybavené na stresové sprinty ~ nikoliv však na stresové maratony.

A tím začala má cesta SLOW & FLOW, neboli HARMONIE & SPOKOJENOSTI v osobním i pracovním životě — nastavování konceptu work-life balance, zaměření se na zpomalení, všímavost, dýchání, antistresové a relaxační techniky a naslouchání našim myšlenkám a intuici.

Protože právě zpomalení a naladění se na sebe nám dává schopnost dostat se do flow, pracovat efektivně a žít více vědomě. Hodně vnímám, že syndrom vyhoření již zdaleka není jen doménou lidí pracujících v pedagogice či v sociálních službách, jako tomu bylo dříve, ale stává se bohužel v nějaké podobě velmi častým a nežádoucím společníkem v životech téměř každého z nás. 

Přitom naladit se na svou notu, vytvořit životní harmonii, není vždy o velkých úkolech, je to o každodenních drobnostech, které začneme vnímat a dávat jim tu správnou prioritu.

Velmi mě baví vnímat život v širších souvislostech, ve své práci s oblibou využívám neurovědecké poznatky (jak funguje naše tělo — mozek — emoce), které propojuji s prvky expresivních terapií, zejména prostřednictvím práce s tělem, hudbou, arteterapií, atp. 

A pokud se nám to nedaří na vědomé úrovni, ráda se vydávám přes imaginace nebo hypnoterapii i do našeho podvědomí.

Takže jestli jsem ve vás probudila zvědavost nebo chuť naladit harmonickou melodii, která by mohla váš život obohatit a někam posunout, ráda se s vámi propojím.

Budu se těšit na setkání,

Vzdělání

Pro ty, co se lépe orientují přes certifikáty a diplomy 😉 

2020 — 2025

Komplexní výcvik v psychoterapii zaměřené na řešení (akreditace MPSV, ČAP — Česká asociace pro psychoterapii) — DALET Institut, s.r.o.

2022 — 2023

Hypnoterapie zaměřená na řešení – využití přímých a nepřímých sugescí při spoluvytváření řešení s klienty (akreditace AKP – Asociace klinických psychologů) — DALET Institut, s.r.o. 

2020 — 2021

Roční výcvik INTECO Integrativní kouč (akreditace MŠMT) — Škola manažerského rozvoje s.r.o.

2018 — 2020

Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii (CŽV) — Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta

2017 — 2018

Stres a možnosti jeho zvládání (CŽV) — FF UK, Katedra psychologie

2017

Výcvik mentoringu a koučinku pro pedagogy (akreditace MŠMT) — CEDU — Centrum pro demokratické učení, o.p.s.

2002

Ing. — Systémové inženýrství a informatika — ČZU, Provozně ekonomická fakulta

Krátkodobé kurzy a semináře

Rozšiřující vzdělávací aktivity

Workshop Dreamwork — Práce se sny — Český institut biosyntézy, z. ú.

Workshop Re-tuning — Umění přeladit se na změny v konzultací a v životě — Dalet Institut, s.r.o.

Závislost na sociálních sítích, počítačových hrách, pornografii a jiné nelátkové závislosti — Velký Vůz Sever — poradenské a vzdělávací centrum, z. ú.

Workshop Hraniční porucha osobnosti — Český institut biosyntézy, z. ú.

Webinář o Digitálních závislostech — Centrum psychologie a terapie Interse, s.r.o.

Improvizace, vyprávění a terapie zaměřená na řešení — Dalet Institut, s.r.o.

Sebepoškozování u dětí a mladistvých — Velký Vůz Sever — poradenské a vzdělávací centrum, z. ú.

Varovné signály šikany / Prevence šikany — EduIn

Využití storytellingu v dramaterapii — Asociace Dramaterapeutů České republiky, z.s.

Psychodiagnostické kresebné metody — Test stromu & Dětská kresba — Zdeněk Altman, poradenský psycholog

Základní kurz aromaterapie — Institut aromaterapie, z.s.

Děti a technologie — Jan Kršňák

Motivační jógové hry pro děti — Česká asociace dětské jógy, o.p.s.

Respektovat a být respektován

Dynamika emocí v mezigeneračních vztazích

Mindfullness — Time management 4. generace 

Objevování skrytých schopností 

Zvyšování psychické odolnosti 

Rozvoj emoční inteligence u dětí do 3 let