Pomáhám ženám naučit se efektivně nakládat s časem a vlastní energií a nastavovat si rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. 

Moje cesta životem k terapii

Jmenuji se Michaela, jsem koučka, terapeutka a mentorka.

Celý svůj profesní život se věnuji psychologii, pedagogice a vzdělávání dětí a dospělých. Začínala jsem přednášením o emoční inteligenci, výchově dětí a Montessori pedagogice, v dnešní době se specializuji nejvíce na oblast osobnostního rozvoje, sebepoznání, práci se stresem a relaxaci. 

Velmi mě baví chápat a vnímat situace v širších souvislostech, ve svých workshopech a přednáškách propojuji poznatky z neurovědy o fungování mozku, pracuji zejména s přelaďováním do hladiny Alfa a využívám možnosti expresivních terapií — pohyb, hudbu, arteterapii a další.

V průběhu posledních let jsem absolvovala několik akreditovaných výcviků koučinku a mentoringu, roční studium na katedře Psychologie FF UK — Stres a možnosti jeho zvládání a na podzim 2020 jsem ukončila 2 leté studium Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno.

V současné chvíli jsem frekventantka psychoterapeutického výcviku zaměřeného na řešení a to mi momentálně dává ten největší smysl.

Přesto mým největším učitelem je pro mě můj vlastní život, který mě učí zpomalovat a aktivně naslouchat signálům vlastního těla. I já jsem si totiž při své cestě prošla vrcholky a pády, náročnými stresovými situacemi a chvílemi i balancováním na hranici syndromu vyhoření. Nakonec jsem pochopila, že pokud chci svoji energii využívat naplno a trvale, potřebuji se naučit o ni pečovat a efektivně ji dobíjet. Žít život vědomě a vnímat svou intuici a směr.

Budu moc ráda, pokud Vám některé mé zkušenosti, náhled na situaci, relaxační techniky nebo jen prosté chvilkové společné “bytí”, pomohou i na Vaší cestě.