Pomáhám ženám naučit se efektivně nakládat s časem a vlastní energií a nastavovat si rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. 

Semináře Psychodiagnostických metod — Test stromu a Dětská kresba

Test stromu (BT, Baumtest) je kresebná projektivně — výrazová technika, vhodná jako pomocná metoda při diagnostice osobnosti dětí od cca 12 let a zejména dospělých. Patří u nás k nejpoužívanějším projektivním testům vůbec.
 
Kresba stromu umožňuje, při respektování základních omezení,
komplexní pohled na osobnost v celé její složitosti a dynamice, zejména vlastní sebepojetí a schopnost prosadit se ve vnějším světě.
 
K obsahu kurzu: úvod do metody, možnosti využití, obecně výhody a nedostatky kresebných projektivně-výrazových metod, administrace, základní principy a postup při interpretaci, formální a obsahová analýza, vývoj dětské kresby, patologické projevy.
 
Kurz probíhá seminární formou, důraz je kladen zejména na otázku praktického využití probírané metody. Všechny probírané jevy jsou demonstrovány na konkrétních kresbách z praxe, provádí se podrobný rozbor řady zajímavých kreseb, včetně praktických cvičení pro posluchače. V případě zájmu je možno věnovat určitý čas i rozboru kreseb z vlastní praxe posluchačů.
 
Lektor kurzu, psycholog a diagnostik Zdeněk Altman, je autorem obsáhlé a zatím jediné české příručky „Test stromu“ (vydala PPPP,
1998 a 2002).
 
Cena víkendového semináře je 2.900,- Kč.
V této ceně je malé občerstvení a materiály přímo od pana Altmana (45 stránková příručka na Kresbu stromu, v elektronické podobě) + osvědčení o absolvování. 🙂
 
V říjnu (8. — 9. 10.) bude následovat druhá část zaměřená na dětskou kresbu, též za cenu 2.900,- Kč.
 
Pro závazné přihlášení je potřeba uhradit zálohu ve výši 1.500,- Kč za každý vybraný termín na ú.č. 2600662533/2010, zbytek se bude platit v hotovosti na místě.
Do poznámky prosím uveďte vaše jméno a termín nebo název semináře. 😉
 
Budeme se na vás těšit,
Michaela E.